Voorwaarden

1 Acceptatie Het gebruik van Meridian Travel Algemene voorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van Meridian Travel is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene voorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn of verboden zijn door deze Algemene Voorwaarden. Door de Website te gebruiken, accepteert u volledig de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in deze kennisgeving. Als u deze Algemene voorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de website.

2 Creditcardgegevens

Meridian Travel zal nooit om creditcardgegevens vragen en vragen om deze niet in te vullen op een van de formulieren op Meridian Travel.

3 adviezen

De inhoud van de website Meridian Travel vormt geen advies en mag niet worden gebruikt bij het maken van of het niet doen van beslissingen.

4 Gebruik wijzigen

Meridian Travel behoudt zich het recht voor om:
4.1 de website of een deel ervan zonder kennisgeving tussentijds te wijzigen of te verwijderen (tijdelijk of permanent) en u bevestigt dat Meridian Travel niet aansprakelijk zal zijn voor dergelijke wijzigingen of verwijdering en.
4.2 deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen en uw voortgezet gebruik van de Website na eventuele wijzigingen wordt geacht uw aanvaarding van een dergelijke wijziging te zijn.

5 links naar websites van derden

Meridian Travel Website kan links bevatten naar websites van derden die worden beheerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

6 Copyright

6.1 Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op de Website en de inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot het ontwerp van de Website, tekst, afbeeldingen en alle software en broncodes die verbonden zijn met de Website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan { 0} of anderszins gebruikt door Meridian Travel zoals toegestaan ​​door de wet.
Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht of gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Dit is exclusief het downloaden, kopiëren en / of afdrukken van pagina's van de website voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik.

7 Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

7.1 De Website wordt aangeboden op een AS IS en ALS BESCHIKBAAR basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder enige garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van toereikende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel , niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. 7.2 Voor zover wettelijk toegestaan, is Meridian Travel niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade of -verlies, ongeacht (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van zaken, kansen, gegevens , winst) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website.
7.3 Meridian Travel biedt geen garantie dat de functionaliteit van de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd of dat de Website of de server die deze beschikbaar stelt, is vrij van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn. of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Meridian Travel of die van zijn werknemers of agenten.

8 Vrijwaring

U stemt ermee in Meridian Travel en haar werknemers en agenten te vrijwaren van en te vrijwaren van alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot claims of acties die worden ingesteld tegen Meridian Travel die voortkomen uit enige inbreuk door u op deze Algemene Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

9 Severance

Als een van deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar zou zijn verklaard door een rechtbank van een competente jurisdictie, dan zal deze termijn of voorwaarde worden verbroken en zullen de overige voorwaarden blijven en volledig van kracht blijven en effect en blijven bindend en afdwingbaar.

10 Toepasselijk recht

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken.

Neem contact met ons op voor meer informatie